szafot 30.05.2008, 19:20

w takich sytaucjach wzywać animal liberation front:)