tradycyjnie polski, z kauflandu

tradycyjnie polski, kmici 26.02.2008, 20:06

od 1980 roku, a ja pierwsze słyszę